AVG & MKB

MKB-Nederland publiceerde in december 2017 het volgende bericht op haar website:

“Het midden- en kleinbedrijf (MKB) voorziet moeilijkheden met de implementatie van de nieuwe EU-wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, omdat voor hen onduidelijk is waar ze zich precies aan moeten houden. Vanaf 25 mei 2018 zal de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing zijn. De AVG bepaalt onder meer volgens welke gronden persoonsgegevens door bedrijven mogen worden opgevraagd en verwerkt.”

De AVG kent voor het MKB grote risico’s, bij het niet naleven van de wet worden forse boetes opgelegd en datalekken kunnen tot imagoschade leiden. Om dit te voorkomen is het belangrijk om het bedrijfsbeleid en het AVG-bewust handelen van uw medewerkers op orde te hebben

AVGmanager biedt u een effectieve en efficiënte oplossing. Wij informeren u graag over de mogelijkheden om samen met u tot een voor uw bedrijf passende oplossing te komen.

CONTACT