AVGcoach

De AVG is omvangrijk en heeft effect op verschillende beleidsgebieden en de uitvoering daarvan in uw organisatie. De AVGcoach kan ingezet worden om bestaand beleid te toetsen op volledigheid en actualiteit. Waar nodig kan gezamenlijk nieuw beleid of werkprocessen ontwikkelt worden.

Om privacy te borgen is er veelal ook een gedragsverandering nodig.
De AGVcoach kan ondersteunen met kennisoverdracht maar ook met het vertalen van deze kennis naar het dagelijks handelen van uw medewerker(s).

Door de inzet van de AVGcoach weet u dat u er alles aan doet om ook in de uitvoering de AVG op orde te hebben.