AVGcoach

De AVG is omvangrijk en heeft effect op veel beleid en de uitvoering daarvan in uw organisatie. Om privacy te borgen is er veelal een gedragsverandering nodig. Naast kennisoverdracht is de vertaling van deze kennis naar het dagelijks handelen van uw medewerker(s) niet vanzelfsprekend. De AVGcoach helpt medewerkers met deze praktische vertaling. Door de inzet van de AVGcoach weet u dat u er alles aan doet om ook in de uitvoering de AVG op orde te hebben.