AVG & ONDERWIJS

Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgt elke onderwijsinstelling meer verantwoordelijkheden om de persoonsgegevens van de leerlingen goed te beschermen.

Digitalisering

Innovatieve, digitale systemen bieden interessante mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs en de interne werkprocessen te verbeteren, bijvoorbeeld met digitale toetsingsprogramma’s, leerlingvolgsystemen en het gebruik van sociale media & apps. Al deze nieuwe mogelijkheden om persoonsgegevens te verwerken, brengen ook de verantwoordelijkheid met zich mee om dat zorgvuldig en veilig te doen.

Onder de AVG moet u vooraf goed nadenken over de systemen waarmee u werkt of wilt gaan werken en hoe u die inricht (privacy by design). De standaardinstellingen moeten bovendien privacyvriendelijk zijn (privacy by default).

Verantwoordingsplicht

Nieuw onder de AVG is ook de verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht houdt onder meer in dat u aan moet kunnen tonen welke technische en organisatorische maatregelen u hebt genomen om de persoonsgegevens van uw leerlingen te beschermen.

U moet aan de toezichthouder goed kunnen onderbouwen waarom u het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In sommige gevallen heeft u bijvoorbeeld toestemming nodig van leerlingen of hun ouders om persoonsgegevens te verwerken. Zoals voor het publiceren van foto’s op uw website waarop leerlingen herkenbaar in beeld zijn. U moet dan kunnen laten zien dat u die toestemming heeft. Dit zijn slechts voorbeelden van de praktische consequenties die de wetgeving op uw dagelijkse werk heeft.

Onderwijs en AVG op orde

AVGmanager deelt haar kennis over de wetgeving graag met het onderwijs. Juist de onderwijssector werkt toenemend met zeer privacy-gevoelige informatie. Door de combinatie van onze specifieke kennis over de wetgeving, onze pragmatische oplossingen en het delen van kennis met uw medewerkers met onze AVGacademy kunnen wij u maatwerk bieden.

CONTACT