AVGacademy

AVGacademy vergroot de kennis en het werken conform de AVG binnen uw bedrijf. Onderdeel van ‘AVG-proof’ zijn, is het kennen van de wet en het bewust omgaan met privacygevoelige gegevens. AVGacademy verzorgt workshops en trainingen waardoor u deze kennis opdoet en deze kunt vertalen naar het dagelijks werk. U kunt zowel deelnemen op basis van de open inschrijving alsook op basis van incompany-trainingen. Naast AVGbewust, AVGbekend en AVGbekwaam bieden wij AVGincompany maatwerktrainingen.

AVGbewust

1 dagdeel | groepsomvang maximaal 15 personen | kosten p/p 250 euro | incompany op offertebasis

Deze workshop maakt dat u en uw medewerkers zich bewust zijn van de wetgeving. Wij verzorgen een workshop waarin de wetgeving en de praktische consequenties daarvan worden doorgenomen. De workshop bestaat uit een deel kennisoverdracht en een deel praktijkvoorbeelden waarin de vertaling van de wetgeving naar het dagelijks werk wordt gemaakt.

AVGbekend

1 dag | groepsomvang maximaal 15 personen | kosten p/p 550 euro | incompany op offertebasis

De ochtend bestaat uit het programma AVGbewust. In de middag worden thema’s uitgediept die aansluiten bij uw specifieke activiteiten. Voorafgaand aan de trainingsdag kan er casuïstiek worden toegestuurd en zal op basis van deze casuïstiek de vertaalslag van de wetgeving naar uw bedrijf en werk worden gemaakt. U en uw medewerkers ervaren daarmee de praktische consequenties die de wet op de uitvoering van de eigen functie heeft.

AVGbekwaam

2 dagen | groepsomvang maximaal 12 personen | kosten p/p 995 euro | incompany op offertebasis

AVGbekwaam biedt een tweedaagse leergang waarin de theorie en de uitvoering daarvan uitvoerig worden doorgenomen. Met name de uitwerking van de wet op het dagelijks handelen van u en uw medewerkers zal aandacht krijgen. Door bewust te zijn van de wetgeving, bekend te zijn met uw ‘AVG-proof beleid’ en dit expliciet te vertalen naar het dagelijkse werk, kunnen u en uw medewerkers na deze dagen oprecht zeggen ‘wij zijn AVG-bekwaam’.

AVGincompany

Duur op afspraak | groepsomvang volgens afspraak | kosten op offertebasis

AVGincompany biedt maatwerktrainingen die zijn afgestemd op uw specifieke vraag. De drie standaardtrainingen kunnen hierin worden geïntegreerd. De trainingen kunnen op iedere locatie in Nederland worden aangeboden.

CONTACT